Μαραθώνας

Στο φυτώριο του Μαραθώνα συνυπάρχουν η εμπορία, κυρίως φυτών που παραλαμβάνονται τακτά από το Μεσολόγγι , αλλά και η παραγωγή περισσότερων από 150 ειδών, κυρίως αρωματικά, πολυετείς πόες, βουκαμβίλιες κ.α, σε πρότυπες εγκαταστάσεις υπαίθριων και καλυμμένων καλλιεργειών.

Την λίστα των προϊόντων συμπληρώνουν κάποια φυτά εισαγωγής αλλά και υλικά απαραίτητα για φυτεύσεις όπως εδαφοβελτιωτκά, πάσσαλοι κ.α.

Χάρτης Φυταγοράς στο Μαραθώνα