Μεσολόγγι

Στο Μεσολόγγι παράγεται ο μεγαλύτερος όγκος των προϊόντων. Σε μια έκταση 800 στρεμμάτων υπαίθριων εγκαταστάσεων και 40 στρέμματα υαλόφρακτου θερμοκηπίου εξασφαλίζεται μια άρτια παραγωγή σε όλα τα στάδια. Καλλιεργούνται θάμνοι, δέντρα, κωνοφόρα, καθώς και καρποφόρα ελιές κ.α.

Χάρτης Φυταγοράς στο Μεσολόγγι