ΒΙΓΝΟΝΙΑ ΣΕΜΠΕΡΦΛΩΡΕΝΣ

Pandorea jasminoides
6316
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΙΓΝΟΝΙΑ ΣΕΜΠΕΡΦΛΩΡΕΝΣ ΓΛ.17 2.5lt 80-100cm
ΒΙΓΝΟΝΙΑ ΣΕΜΠΕΡΦΛΩΡΕΝΣ ΓΛ.22 7lt 180-200cm