ΒΙΓΝΟΝΙΑ ΣΕΜΠΕΡΦΛΩΡΕΝΣ ΠΑΝΑΣΣΕ

Pandorea jasminoides 'Variegata'
_imagenes_Pandorea_Jasminoides_de_flor_rosada
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΙΓΝΟΝΙΑ ΣΕΜΠΕΡΦΛΩΡΕΝΣ ΠΑΝΑΣΣΕ ΓΛ.17 2.5lt 80-100cm
ΒΙΓΝΟΝΙΑ ΣΕΜΠΕΡΦΛΩΡΕΝΣ ΠΑΝΑΣΣΕ ΓΛ.22 7lt 180-200cm