ΑΜΠΕΛΟΨΗ

Parthenocissus quinquefolia
Parthenocissus_quinquefolia
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΑΜΠΕΛΟΨΗ ΓΛ.16 3 lt 100 - 150 cm
ΑΜΠΕΛΟΨΗ ΓΛ.24 9 lt 150 - 200 cm
ΑΜΠΕΛΟΨΗ ΓΛ.26 12 lt 200 - 250 cm