ΒΙΓΝΟΝΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ

Bignonia grandiflora
BIGNONIA_GRANDIFLORA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΙΓΝΟΝΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ ΓΛ.16 3 lt 100 - 150 cm
ΒΙΓΝΟΝΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ ΓΛ.24 9 lt 150 - 200 cm