ΑΛΤΕΡΝΑΘΕΡΑ

Alternanthera sp.
alternathera
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΑΛΤΕΡΝΑΘΕΡΑ  ΓΛ.17b 2 lt 10 - 20 cm
ΑΛΤΕΡΝΑΘΕΡΑ ΓΛ.22b 5lt 20-25cm