ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΣ

Asteriscus maritimus
ASTERISCUS
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΣ ΓΛ.17b 2lt 10-15cm
ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΣ ΓΛ.22b 5lt 20-30cm