ΑΣΦΑΚΑ / ΦΛΟΜΙΣ

Phlomis fruticosa
PHLOMIS
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΑΣΦΑΚΑ / ΦΛΟΜΙΣ ΓΛ.17 2.5lt 30-40cm