ΑΤΡΙΠΛΕΞ

Atriplex halimus
ATRIPLEX
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΑΤΡΙΠΛΕΞ ΓΛ.17 2.5lt 30-40cm