ΚΑΡΕΞ

Carex sp.
carex-triffida
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΚΑΡΕΞ  ΓΛ.17b 2 lt 15 - 20 cm
ΚΑΡΕΞ ΓΛ.22b 5 lt 20 - 30 cm