ΦΕΣΤΟΥΚΑ ΠΡΑΣΙΝΗ

Festuca ovina
festuca-scoparia_01
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΦΕΣΤΟΥΚΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΛ.17b 2lt 15-20cm
ΦΕΣΤΟΥΚΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΛ.22b 5lt 20-25cm