ΤΟΥΛΜΠΑΓΚΙΑ

Tulbaghia violacea
tulbaghia_violacea
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΤΟΥΛΜΠΑΓΚΙΑ ΓΛ.14 1.5 lt 20 - 25 cm
ΤΟΥΛΜΠΑΓΚΙΑ ΓΛ.22b 5 lt 20 - 30 cm