ΦΕΛΙΤΣΙΑ

Felicia amelloides
felicia
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΦΕΛΙΤΣΙΑ ΓΛ.17b 2 lt 10 - 15 cm
ΦΕΛΙΤΣΙΑ ΓΛ.22b 5 lt 15- 20 cm