ΦΕΣΤΟΥΚΑ ΓΛΑΥΚΗ

festuca_blau-schwingel-06
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΦΕΣΤΟΥΚΑ ΓΛΑΥΚΗ ΓΛ.17b 2lt 15-20cm
ΦΕΣΤΟΥΚΑ ΓΛΑΥΚΗ ΓΛ.22b 5lt 20-25cm