Αρωματικά - Πολυετείς πόες

Αρωματικά - Πολυετείς πόες

Verbena canadensis
VERBENA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΕΡΒΕΝΑ ΕΡΠΟΥΣΑ ΓΛ.10.5 1 lt 5cm
Hebe sp.
hebe-speciosa
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΓΛ.17b 2lt 10-20cm
ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΓΛ.22b 5lt 20-30cm
Hebe x franciscana 'Variegata'
Variegated_Hebe
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΠΑΝΑΣΣΕ ΓΛ.17b 2 lt 10 - 20 cm
ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΠΑΝΑΣΣΕ ΓΛ.22b 5 lt 20 - 30 cm
Vinca minor
vinca-major
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΙΓΚΑ ΕΡΠΟΥΣΑ ΓΛ.14 1,5 lt 20-30 cm
Pelargonium zonale
PELARGONIUM
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΓΕΡΑΝΙ ΓΛ.17 2.5lt 15-20cm
Gazania sp.
GAZANIA_DOUBLE
Είδος Όγκος φυτ/χείου Πλάτος
ΓΚΑΖΑΝΙΑ ΓΛ.17b 2 lt 15-20 cm
ΓΚΑΖΑΝΙΑ ΓΛ.22b 5 lt 20-30 cm
Gazania rigens 'Leucolaena'
Gazania_lecoleana
Είδος Όγκος φυτ/χείου Πλάτος
ΓΚΑΖΑΝΙΑ ΕΡΠΟΥΣΑ ΓΛ.17b 2lt 15-20 cm
ΓΚΑΖΑΝΙΑ ΕΡΠΟΥΣΑ ΓΛ.22b 5lt 20-30 cm
Gaura lindheimeri
gaura
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΓΚΑΟΥΡΑ ΓΛ.17b 2lt 20-30cm
ΓΚΑΟΥΡΑ ΓΛ.22b 5lt 30-40cm
Rosmarinus officinalis
rosmarinus-officinalis_lg
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ ΓΛ.10,5 1lt 10-15cm
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ ΓΛ.17 2.5lt 20-30cm
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ ΓΛ.22 7lt 30-40cm
Rosmarinus officinalis var. repens
rosmarinus_repens
Είδος Όγκος φυτ/χείου Πλάτος
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ ΕΡΠΩΝ ΓΛ.17b 2lt 15-20 cm
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ ΕΡΠΩΝ ΓΛ.22b 5lt 20-30 cm
Σελίδα 2 από 6