Αρωματικά - Πολυετείς πόες

Αρωματικά - Πολυετείς πόες

Rosmarinus officinalis var. prostratus
rosmarinus_off._prostratus
Είδος Όγκος φυτ/χείου Πλάτος
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ ΗΜΙΕΡΠΩΝ ΓΛ.17b 2 lt 15-20 cm
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ ΗΜΙΕΡΠΩΝ ΓΛ.22b 5 lt 20-30 cm
Osteospermum sp.
osteospermum
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΔΙΜΟΡΦΟΘΗΚΗ ΓΛ.17b 2 lt 15-20 cm
ΔΙΜΟΡΦΟΘΗΚΗ ΓΛ.22b 5 lt 20-30 cm
Dimorphotheca fruticosa
dimorphotheca_pluvialis
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΔΙΜΟΡΦΟΘΗΚΗ ΕΡΠΟΥΣΑ ΓΛ.17b 2 lt 5 cm
Mentha viridis
spearmint
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΔΥΟΣΜΟΣ ΓΛ.17 2,5 lt 15 - 20 cm
Hellichrysum petiolare
helichrysum_petiolare
Είδος Όγκος φυτ/χείου Πλάτος
ΕΛΙΧΡΥΣΟ ΕΡΠΟΝ ΓΛ.17b 2 lt 15-20 cm
ΕΛΙΧΡΥΣΟ ΕΡΠΟΝ ΓΛ.22b 5 lt 20-30 cm
Thymus sp.
thymus-capitatus
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΘΥΜΑΡΙ ΓΛ.17b 2 lt 15 - 20 cm
ΘΥΜΑΡΙ ΓΛ.22b 5 lt 20 - 25 cm
Thymus serphyllum
Thymus_praecox_arcticus_-SPL
Είδος Όγκος φυτ/χείου Πλάτος
ΘΥΜΑΡΙ ΕΡΠΟΝ ΓΛ.17b 2 lt 15-20 cm
Thymus citriodorus 'Aurea Variegata'
Thymus_citriodorus_Aurea_Variegata
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΘΥΜΑΡΙ ΠΑΝΑΣΣΕ ΓΛ.17b 2 lt 15-20 cm
Carex sp.
carex-triffida
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΚΑΡΕΞ  ΓΛ.17b 2 lt 15 - 20 cm
ΚΑΡΕΞ ΓΛ.22b 5 lt 20 - 30 cm
Convolvulus cneorum
Convolvulus_cneorum.-SPL
Είδος Όγκος φυτ/χείου Πλάτος
ΚΟΝΒΟΛΒΟΥΛΟΥΣ ΚΝΕΟΡΟΥΜ ΓΛ.17 2.5lt 15-20cm
Σελίδα 3 από 6