Αειθαλή Δένδρα

Acacia cyanophylla
acacia_CYANOPHYLLA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ 8-10 30 lt 8 - 10 cm 2-2.5m
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ 10-12 35lt 10-12cm 2.5-3m
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ 12-14 50 lt 12 - 14 cm 3-3.5m
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ 14-16 50 lt 14-16cm 3-3.5m
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ 16-18 70 lt 16 - 18 cm 3.5-4m
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ 18-20 90 lt 18 - 20 cm 3.5-4m
Acacia lophantha
ACACIA_LOPHANTA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΑΚΑΚΙΑ ΛΟΦΑΝΘΗΣ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΑΚΑΚΙΑ ΛΟΦΑΝΘΗΣ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
Quercus ilex
Quercus_ilex
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΑΡΙΑ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΑΡΙΑ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΑΡΙΑ 8-10 30 lt 8 - 10 cm 2-2.5m
ΑΡΙΑ 10-12 30 lt 10 -12 cm 2.5-3m
ΑΡΙΑ 12-14 50 lt 12 - 14 cm 3-3.5m
ΑΡΙΑ 14-16 50 lt 14 - 16 cm 3-3.5m
ΑΡΙΑ 16-18 70 lt 16 - 18 cm 3.5-4m
ΑΡΙΑ 18-20 90 lt 18 - 20 cm 3.5-4m
ΑΡΙΑ 20-25 110 lt 20 - 25 cm 4-4.5m
Brachychiton populneus
brachychiton_populneum
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ ΓΛ.18 4 lt 2 - 4 cm 0.8-1m
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ ΓΛ.26 12 lt 6 - 8 cm 1.75-2m
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ 8-10 18 lt 8 - 10 cm 2-2.5m
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ 10-12 18 lt 10 - 12 cm 2-2.5m
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ 12-14 30 lt 12 - 14 cm 2.5-3m
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ 14-16 30 lt 14 - 16 cm 2.5-3m
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ 16-18 50 lt 16 - 18 cm 3-3.5m
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ 18-20 50 lt 18 - 20 cm 3-3.5m
Grevillea robusta
GREVILLEA_ROBUSTA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΓΡΕΒΙΛΕΑ ΡΟΜΠΟΥΣΤΑ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΓΡΕΒΙΛΕΑ ΡΟΜΠΟΥΣΤΑ ΓΛ.30 18 lt 6 -8 cm 2-2.5m
Laurus nobilis
Laurus_nobilis_Hardy
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 8-10 30 lt 8 - 10 cm 2-2.5m
ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 10-12 30 lt 10 - 12 cm 2.5-3m
ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 12-14 50 lt 12 - 14 cm 3-3.5m
ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 14-16 50 lt 14 - 16 cm 3-3.5m
ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 16-18 70 lt 16 - 18 cm 3-3.5m
ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 18-20 90 lt 18 - 20 cm 3.5-4m
ΔΑΦΝΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 20-25 110 lt 20 - 25 cm 3.5-4m
Olea europea
OLEA_EUROPEA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΕΛΙΑ ΘΑΜΝΟΣ ΓΛ.22 7lt 80-100cm
ΕΛΙΑ ΓΛ.24 1/2F 9lt 30-40**cm
ΕΛΙΑ ΓΛ.26 12lt 4-6*cm
ΕΛΙΑ ΓΛ.45 30lt 8-10*cm
ΕΛΙΑ ΓΛ.45 30lt 10-12*cm
ΕΛΙΑ ΓΛ.45 35lt 12-14*cm
ΕΛΙΑ 25-30 90lt 25-30*cm
ΕΛΙΑ 30-40 110lt 30-40*cm
ΕΛΙΑ 40-50 130lt 40-50*cm
ΕΛΙΑ 80-100 -lt 80-100*cm
ΕΛΙΑ 100-120 -lt 100-120*cm
ΕΛΙΑ 120-140 -lt 120-140*cm
Eucalyptus globulus
eucalyptus_globulus
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 8-10 18 lt 8 - 10 cm 2.5-3m
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 10-12 30 lt 10 - 12 cm 3-3.5m
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 12-14 35 lt 12 - 14 cm 3-3.5m
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 14-16 35 lt 14 - 16 cm 3.5-4m
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 16-18 50 lt 16 - 18 cm 4-4.5m
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 18-20 70 lt 18 - 20 cm 4.5-5m
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 20-25 90 lt 20 - 25 cm 4.5-5m
Casuarina equisetifolia
CASUARINA_EQUISETIFOLIA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΚΑΖΟΥΑΡΙΝΑ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΚΑΖΟΥΑΡΙΝΑ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΚΑΖΟΥΑΡΙΝΑ 8-10 18 lt 8 - 10 cm 2.5-3m
ΚΑΖΟΥΑΡΙΝΑ 10-12 30 lt 10 - 12 cm 2.5-3m
ΚΑΖΟΥΑΡΙΝΑ 12-14 35 lt 12 - 14 cm 3-3.5m
ΚΑΖΟΥΑΡΙΝΑ 14-16 50 lt 14 - 16 cm 3.5-4m
ΚΑΖΟΥΑΡΙΝΑ 16-18 70 lt 16 - 18 cm 4-4.5m
ΚΑΖΟΥΑΡΙΝΑ 18-20 90 lt 18 - 20 cm 4-4.5m
Casuarina equisetifolia
Pinus pinea
PINUS_PINEA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ ΓΛ.16 3 lt 2 - 4 cm 0.8-1m
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.5-1.75m
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 1.75-2m
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ 8-10 18 lt 8 - 10 cm 1.75-2m
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ 10-12 30 lt 10 - 12 cm 2-2.5m
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ 12-14 35 lt 12 - 14 cm 2-2.5m
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ 14-16 50 lt 14 - 16 cm 3-3.5m
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ 16-18 50 lt 16 - 18 cm 3-3.5m
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ 18-20 70 lt 18 - 20 cm 4-4.5m
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ 20-25 90 lt 20 - 25 cm 4.5-5m
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ 25-30 110 lt 25 - 30 cm 5-5.5m
Σελίδα 1 από 2