ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ

Acacia cyanophylla
acacia_CYANOPHYLLA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ 8-10 30 lt 8 - 10 cm 2-2.5m
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ 10-12 35lt 10-12cm 2.5-3m
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ 12-14 50 lt 12 - 14 cm 3-3.5m
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ 14-16 50 lt 14-16cm 3-3.5m
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ 16-18 70 lt 16 - 18 cm 3.5-4m
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ 18-20 90 lt 18 - 20 cm 3.5-4m
More in this category: ΑΚΑΚΙΑ ΛΟΦΑΝΘΗΣ »