ΑΡΙΑ

Quercus ilex
Quercus_ilex
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΑΡΙΑ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΑΡΙΑ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΑΡΙΑ 8-10 30 lt 8 - 10 cm 2-2.5m
ΑΡΙΑ 10-12 30 lt 10 -12 cm 2.5-3m
ΑΡΙΑ 12-14 50 lt 12 - 14 cm 3-3.5m
ΑΡΙΑ 14-16 50 lt 14 - 16 cm 3-3.5m
ΑΡΙΑ 16-18 70 lt 16 - 18 cm 3.5-4m
ΑΡΙΑ 18-20 90 lt 18 - 20 cm 3.5-4m
ΑΡΙΑ 20-25 110 lt 20 - 25 cm 4-4.5m