ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ

Brachychiton populneus
brachychiton_populneum
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ ΓΛ.18 4 lt 2 - 4 cm 0.8-1m
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ ΓΛ.26 12 lt 6 - 8 cm 1.75-2m
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ 8-10 18 lt 8 - 10 cm 2-2.5m
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ 10-12 18 lt 10 - 12 cm 2-2.5m
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ 12-14 30 lt 12 - 14 cm 2.5-3m
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ 14-16 30 lt 14 - 16 cm 2.5-3m
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ 16-18 50 lt 16 - 18 cm 3-3.5m
ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ 18-20 50 lt 18 - 20 cm 3-3.5m