Φυλλοβόλα Δένδρα

Albizia julibrissin
albizia_julibrissin
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 8-10 30 lt 8 - 10 cm 2.5-3m
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 10-12 30 lt 10 - 12 cm 2.5-3m
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 12-14 35 lt 12 - 14 cm 3-3.5m
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 14-16 50 lt 14 - 16 cm 3-3.5m
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 16-18 70 lt 16 - 18 cm 3.5-4m
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 18-20 90 lt 18 - 20 cm 3.5-4m
Tamarix sp.
TAMARIX
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΑΛΜΥΡΙΚΙ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΑΛΜΥΡΙΚΙ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΑΛΜΥΡΙΚΙ 8-10 30 lt 8 - 10 cm 2-2.5m
ΑΛΜΥΡΙΚΙ 10-12 30 lt 10 - 12 cm 2.5-3m
ΑΛΜΥΡΙΚΙ 12-14 35 lt 12 - 14 cm 2.5-3m
ΑΛΜΥΡΙΚΙ 14-16 50 lt 14 - 16 cm 3-3.5m
Acer negundo
_acer-negundo
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΑΤΣΕΡ ΝΕΓΚΟΥΝΤΟ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΑΤΣΕΡ ΝΕΓΚΟΥΝΤΟ ΓΛ. 30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΑΤΣΕΡ ΝΕΓΚΟΥΝΤΟ 8-10 18 lt 8 - 10 cm 2-2.5m
ΑΤΣΕΡ ΝΕΓΚΟΥΝΤΟ 10 -12 30 lt 10 - 12 cm 2.5-3m
ΑΤΣΕΡ ΝΕΓΚΟΥΝΤΟ 12-14 35 lt 12 - 14 cm 2.5-3m
ΑΤΣΕΡ ΝΕΓΚΟΥΝΤΟ 14-16 50 lt 14 - 16 cm 3-3.5m
Acer platanoides
acer_platanoides
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΑΤΣΕΡ ΠΛΑΤΑΝΟΙΔΕΣ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΑΤΣΕΡ ΠΛΑΤΑΝΟΙΔΕΣ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΑΤΣΕΡ ΠΛΑΤΑΝΟΙΔΕΣ 8-10 30 lt 8 - 10 cm 2.5-3m
ΑΤΣΕΡ ΠΛΑΤΑΝΟΙΔΕΣ 10-12 18 lt 10 - 12 cm 2.5-3m
Acer pseudoplatanus
ACER_PSEUDOPLATANUS
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΑΤΣΕΡ ΨΕΥΔΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΑΤΣΕΡ ΨΕΥΔΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΓΛ. 30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
Quercus sp.
QUERCUS_SP
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΓΛ.24 9 lt 4 -6 cm 1.75-2m
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
Acacia farnesiana
Acacia-farnesiana
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΓΑΖΙΑ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΓΑΖΙΑ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΓΑΖΙΑ 8-10 30lt 8 - 10 cm 2.5-3m
ΓΑΖΙΑ 10-12 30 lt 10 - 12 cm 2.5-3m
Jacaranda mimosaefolia
-Jacaranda_mimosifolia_t
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΓΙΑΚΑΡΑΝΤΑ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΓΙΑΚΑΡΑΝΤΑ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
Hibiscus syriacus
HIBISCUS_SYRIACUS
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΙΒΙΣΚΟΣ ΣΥΡΙΑΚΟΣ  ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΙΒΙΣΚΟΣ ΣΥΡΙΑΚΟΣ  ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΙΒΙΣΚΟΣ ΣΥΡΙΑΚΟΣ  8-10 30 lt 8 - 10 cm 2-2.5m
ΙΒΙΣΚΟΣ ΣΥΡΙΑΚΟΣ  10-12 18 lt 10 -12 cm 2.5-3m
Aesculus hippocastanum
Aesculus_hippocastanum
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ ΓΛ.30 18 lt 6-8 cm 2-2.5m
ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 8-10 30 lt 8-10 cm 2.5-3m
ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 10-12 35 lt 10-12 cm 2.5-3m
ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 12-14 35 lt 12-14 cm 3-3.5m
Σελίδα 1 από 3