ΑΛΜΥΡΙΚΙ

Tamarix sp.
TAMARIX
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΑΛΜΥΡΙΚΙ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΑΛΜΥΡΙΚΙ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΑΛΜΥΡΙΚΙ 8-10 30 lt 8 - 10 cm 2-2.5m
ΑΛΜΥΡΙΚΙ 10-12 30 lt 10 - 12 cm 2.5-3m
ΑΛΜΥΡΙΚΙ 12-14 35 lt 12 - 14 cm 2.5-3m
ΑΛΜΥΡΙΚΙ 14-16 50 lt 14 - 16 cm 3-3.5m

Related items