ΑΤΣΕΡ ΠΛΑΤΑΝΟΙΔΕΣ

Acer platanoides
acer_platanoides
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΑΤΣΕΡ ΠΛΑΤΑΝΟΙΔΕΣ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΑΤΣΕΡ ΠΛΑΤΑΝΟΙΔΕΣ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΑΤΣΕΡ ΠΛΑΤΑΝΟΙΔΕΣ 8-10 30 lt 8 - 10 cm 2.5-3m
ΑΤΣΕΡ ΠΛΑΤΑΝΟΙΔΕΣ 10-12 18 lt 10 - 12 cm 2.5-3m