ΑΤΣΕΡ ΨΕΥΔΟΠΛΑΤΑΝΟΣ

Acer pseudoplatanus
ACER_PSEUDOPLATANUS
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΑΤΣΕΡ ΨΕΥΔΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΑΤΣΕΡ ΨΕΥΔΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΓΛ. 30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m