Catalpa bignonioides
catalpa-bignonioideS
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΚΑΤΑΛΠΗ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΚΑΤΑΛΠΗ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΚΑΤΑΛΠΗ 8-10 30 lt 8 - 10 cm 2.5-3m
ΚΑΤΑΛΠΗ 10-12 35 lt 10 - 12 cm 3-3.5m
Koerleuteria paniculata
koelreuteria-paniculata
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΚΕΡΛΕΤΟΡΙΑ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΚΕΡΛΕΤΟΡΙΑ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΚΕΡΛΕΤΟΡΙΑ 8-10 18 lt 8 - 10 cm 2.5-3m
ΚΕΡΛΕΤΟΡΙΑ 10-12 30 lt 10 - 12 cm 2.5-3m
ΚΕΡΛΕΤΟΡΙΑ 12-14 35 lt 12 - 14 cm 3-3.5m
Pinus pinea
PINUS_PINEA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ ΓΛ.16 3 lt 2 - 4 cm 0.8-1m
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.5-1.75m
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 1.75-2m
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ 8-10 18 lt 8 - 10 cm 1.75-2m
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ 10-12 30 lt 10 - 12 cm 2-2.5m
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ 12-14 35 lt 12 - 14 cm 2-2.5m
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ 14-16 50 lt 14 - 16 cm 3-3.5m
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ 16-18 50 lt 16 - 18 cm 3-3.5m
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ 18-20 70 lt 18 - 20 cm 4-4.5m
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ 20-25 90 lt 20 - 25 cm 4.5-5m
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ 25-30 110 lt 25 - 30 cm 5-5.5m
Cercis siliquastrum
cercus_siliquastrum
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ 8-10 30 lt 8 - 10 cm 2-2.5m
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ 10-12 35 lt 10 - 12 cm 2.5-3m
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ 12-14 50 lt 12 - 14 cm 3-3.5m
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ 14-16 50 lt 14 - 16 cm 3-3.5m
Populus alba
populus_alba2
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΛΕΥΚΗ ΑΡΓΥΡΟΦΥΛΛΗ ΓΛ.24 9 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΛΕΥΚΗ ΑΡΓΥΡΟΦΥΛΛΗ ΓΛ.30 18 lt 8 -10 cm 2-2.5m
ΛΕΥΚΗ ΑΡΓΥΡΟΦΥΛΛΗ 10-12 18 lt 10 - 12 cm 2.5-3m
ΛΕΥΚΗ ΑΡΓΥΡΟΦΥΛΛΗ 12-14 30 lt 12 -14 cm 3-3.5m
Liriodendron tulipifera
liriodendron-tulipifera
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΛΥΡΙΟΔΕΝΔΡΟ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΛΥΡΙΟΔΕΝΔΡΟ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
Magnolia grandiflora 'Gallissoniensis'
MAGNOLIA_GRANDIFLORA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΜΑΝΩΛΙΑ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΜΑΝΩΛΙΑ 8-10 30 lt 8 - 10 cm 2.5-3m
Melia azedarach
MELIA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΜΕΛΙΑ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΜΕΛΙΑ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΜΕΛΙΑ 8-10 18 lt 8 - 10 cm 2.5-3m
ΜΕΛΙΑ 10-12 30 lt 10 - 12 cm 2.5-3m
ΜΕΛΙΑ 12-14 35 lt 12 - 14 cm 3-3.5m
ΜΕΛΙΑ 14-16 50 lt 14 - 16 cm 3.5-4m
ΜΕΛΙΑ 16-18 50 lt 16 - 18 cm 3.5-4m
ΜΕΛΙΑ 18-20 70 lt 18 - 20 cm 4-4.5m
ΜΕΛΙΑ 20-25 110 lt 20 - 25 cm 4.5-5m
Acacia longifolia
Acacia_retinodes
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΜΙΜΟΖΑ ΑΓΡΙΑ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΜΙΜΟΖΑ ΑΓΡΙΑ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΜΙΜΟΖΑ ΑΓΡΙΑ 8-10 18 lt 8 - 10 cm 2-2.5m
ΜΙΜΟΖΑ ΑΓΡΙΑ 10-12 30 lt 10 - 12 cm 2.5-3m
Morus platanifolia sterile
MORUS
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΜΟΥΡΙΑ ΑΚΑΡΠΗ ΓΛ.24 9 lt 4 - 6 cm 1.75-2m
ΜΟΥΡΙΑ ΑΚΑΡΠΗ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
ΜΟΥΡΙΑ ΑΚΑΡΠΗ 8-10 18 lt 8 - 10 cm 2-2.5m
ΜΟΥΡΙΑ ΑΚΑΡΠΗ 10-12 30 lt 10 - 12 cm 2.5-3m
ΜΟΥΡΙΑ ΑΚΑΡΠΗ 12-14 35 lt 12 - 14 cm 2.5-3m
ΜΟΥΡΙΑ ΑΚΑΡΠΗ 14-16 50 lt 14 - 16 cm 3-3.5m
ΜΟΥΡΙΑ ΑΚΑΡΠΗ 16-18 70 lt 16 - 18 cm 3-3.5m
ΜΟΥΡΙΑ ΑΚΑΡΠΗ 18-20 90 lt 18 - 20 cm 3.5-4m
ΜΟΥΡΙΑ ΑΚΑΡΠΗ 20-25 110 lt 20 - 25 cm 4-4.5m
ΜΟΥΡΙΑ ΑΚΑΡΠΗ 25 - 30 150 lt 25 - 30 cm 4.5-5m
Σελίδα 3 από 5