ΔΡΑΚΑΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ

Dracaena indivisa 'Purpurea'
Cordyline_australis
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΔΡΑΚΑΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΛ.24 9 lt 40 - 60 cm
ΔΡΑΚΑΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΛ.30 18 lt 80 - 120 cm