ΣΤΡΕΛΙΤΖΙΑ

Strelitzia reginae
STRELITZIA_REGGINAE
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΣΤΡΕΛΙΤΖΙΑ  ΓΛ.24 9 lt  60 - 80 cm
ΣΤΡΕΛΙΤΖΙΑ  ΓΛ.30  18 lt 80 - 100 cm
ΣΤΡΕΛΙΤΖΙΑ  ΓΛ.45 30 lt 80 -120 cm