ΑΟΥΚΟΥΜΠΑ

Aucuba japonica
Aucuba_japonica_cv._Crotonifolia
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΑΟΥΚΟΥΜΠΑ ΓΛ.22 7 lt 40 -60 cm