ΑΡΑΛΙΑ

Fatsia japonica
fatsia-japonica-in-flower
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΑΡΑΛΙΑ ΓΛ.19 3 lt 20 - 25 cm
ΑΡΑΛΙΑ ΓΛ.26 12 lt 40 - 60 cm