ΚΑΡΥΔΙΑ

Juglans regia
Juglans_regia
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΚΑΡΥΔΙΑ ΓΛ.24 9lt 4-6cm
ΚΑΡΥΔΙΑ ΓΛ.30 18lt 6-8cm