ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Castanea sativa
CASTANEA_SATIVA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΓΛ.24 9lt 4-6cm