ΡΟΔΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Punica granatum spp.
PUNICA_GRANATUM
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΡΟΔΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΔΕΝΤΡΟ ΓΛ.24 9lt 4-6cm
ΡΟΔΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΛ.24 1/2F 9lt 4-6cm
ΡΟΔΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΛ.28 1/2F 15lt 30-40*cm
ΡΟΔΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΛ.30 1/2F 18lt 40-50*cm
ΡΟΔΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΘΑΜΝΟΣ ΓΛ.45 30lt 125-150cm
ΡΟΔΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΘΑΜΝΟΣ ΓΛ.45 35lt 150-175cm