Κωνοφόρα

Κωνοφόρα

Juniperus sp.
Juniperus_sabina_Tamariscifolia
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΓΙΟΥΝΙΠΕΡΟΣ ΓΛ.16 3lt 20-30cm
ΓΙΟΥΝΙΠΕΡΟΣ ΓΛ.20  5lt 30-40cm
ΓΙΟΥΝΙΠΕΡΟΣ ΓΛ.24b  7lt 40-60cm
Cupressus macrocarpa 'Goldcrest'
GOLDENCREST
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΚΟΛΝΤΚΡΕΣΤ ΓΛ.18 4 lt 80 - 100 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΚΟΛΝΤΚΡΕΣΤ ΓΛ.22 7 lt 125 - 150 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΚΟΛΝΤΚΡΕΣΤ ΓΛ.26 12 lt 150 - 175 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΚΟΛΝΤΚΡΕΣΤ ΓΛ.28 15lt 175 - 200 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΚΟΛΝΤΚΡΕΣΤ ΓΛ.33 25 lt 200 - 250 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΚΟΛΝΤΚΡΕΣΤ 250-300 30 lt 250 - 300 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΚΟΛΝΤΚΡΕΣΤ 300-350 35 lt 300 - 350 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΚΟΛΝΤΚΡΕΣΤ 350-400 50 lt 350 - 400 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΚΟΛΝΤΚΡΕΣΤ 400-450 90 lt 400 - 450 cm
Cupressus arizonica 'Fastigiata'
CUPRESSUS_ARIZONICA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΛΑΥΚΟ ΑΡΙΖΟΝΙΚΑ ΓΛ.18 4 lt 80 - 100 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΛΑΥΚΟ ΑΡΙΖΟΝΙΚΑ ΓΛ.26 12 lt 125 - 150 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΛΑΥΚΟ ΑΡΙΖΟΝΙΚΑ 150-175 12 lt 150 - 175 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΛΑΥΚΟ ΑΡΙΖΟΝΙΚΑ 175-200 15 lt 175 - 200 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΛΑΥΚΟ ΑΡΙΖΟΝΙΚΑ200-250 25 lt 200 - 250 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΛΑΥΚΟ ΑΡΙΖΟΝΙΚΑ 250-300 25 lt 250 - 300 cm
Cupressus sempervirens var. pyramidalis
cupressus-sempervirens-pyramidalis
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ ΓΛ.18 4 lt 80 - 100 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ ΓΛ.24 9 lt 100 - 125 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ ΓΛ.26 12 lt 125 - 150 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ ΓΛ.26 12 lt 150 - 175 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ 175-200 15 lt 175 - 200 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ 200-250 30 lt 200 - 250 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ 250-300 30 lt 250 - 300 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ 300-350 50 lt 300 - 350 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ 350-400 50 lt 350 - 400 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ 400-450 70 lt 400 - 450 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ 450-500 130 lt 450 - 500 cm
Cupressus sempervirens var. horizontalis
Cupressus-Sempervirens-Horizontalis
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΠΛΑΓΙΟΚΛΑΔΟ ΓΛ. 24 9 lt 150 - 200 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΠΛΑΓΙΟΚΛΑΔΟ 300-400 30 lt 300 - 400 cm
Cupressocyparis x Leylandii
LEYLANDII
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΛΕΥΛΑΝΤΙ ΓΛ.18 4lt 80 - 100 cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ ΓΛ.22 7 lt 100 - 125 cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ ΓΛ.26 12 lt 125 - 150 cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ ΓΛ.26 12 lt 150 - 175 cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ ΓΛ.28 15 lt 175 - 200 cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ ΓΛ.33 -lt 200 - 250 cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ 250-300 30 lt 250 - 300 cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ 300-350 35 lt 300 - 350 cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ 350-400 50 lt 350 - 400 cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ 400-450 70 lt 400 - 450cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ 450-500 90 lt 450 - 500 cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ ΓΛ.3 130 lt 500 - 550 cm
Thuja occidentalis 'Emeraude'
THUYA_EMERAUD
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΤΟΥΓΙΑ ΕΜΕΡΑΛΝΤ ΓΛ.18 4 lt 30 - 40 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΕΜΕΡΑΛΝΤ ΓΛ.24 9 lt 60 - 80 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΕΜΕΡΑΛΝΤ ΓΛ.30 18 lt 80 - 100 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΕΜΕΡΑΛΝΤ 100-125 30 lt 100-125cm
ΤΟΥΓΙΑ ΕΜΕΡΑΛΝΤ 125-150 30 lt 125 - 150 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΕΜΕΡΑΛΝΤ 175-200 35 lt 175-200cm
ΤΟΥΓΙΑ ΕΜΕΡΑΛΝΤ 200-250 50 lt 200-250cm
ΤΟΥΓΙΑ ΕΜΕΡΑΛΝΤ 250-300 50 lt 250-300cm
Thuja orientalis compacta aurea nana
THUYA_COMPACTA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΤΟΥΓΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤΑ ΑΟΥΡΕΑ ΝΑΝΑ ΓΛ.18 4 lt 15 - 20 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤΑ ΑΟΥΡΕΑ ΝΑΝΑ ΓΛ.20 5 lt 20 - 30 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤΑ ΑΟΥΡΕΑ ΝΑΝΑ ΓΛ.24 9 lt 30 - 40 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤΑ ΑΟΥΡΕΑ ΝΑΝΑ ΓΛ.30 18 lt 40 - 50 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤΑ ΑΟΥΡΕΑ ΝΑΝΑ 60-80 30 lt 50 -60 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤΑ ΑΟΥΡΕΑ ΝΑΝΑ 80-100 50 lt 60 - 80 cm
Thuja orientais pyramidalis aurea
THUYA_PYRMIDALIS_AUREA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΝΤΑΛΙΣ ΑΟΥΡΕΑ ΓΛ.18 4 lt 40 - 60 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΝΤΑΛΙΣ ΑΟΥΡΕΑ ΓΛ.20 5 lt 60 - 80 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΝΤΑΛΙΣ ΑΟΥΡΕΑ ΓΛ.24 9 lt 80 - 100 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΝΤΑΛΙΣ ΑΟΥΡΕΑ ΓΛ.30 18 lt 100 - 125 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΝΤΑΛΙΣ ΑΟΥΡΕΑ 125-150 18 lt 125 - 150 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΝΤΑΛΙΣ ΑΟΥΡΕΑ 150-175 30 lt 150 - 175 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΝΤΑΛΙΣ ΑΟΥΡΕΑ 175-200 35 lt 175 - 200 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΝΤΑΛΙΣ ΑΟΥΡΕΑ 200-250 50 lt 200 - 250 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΝΤΑΛΙΣ ΑΟΥΡΕΑ 250-300 70 lt 250 - 300 cm