ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΚΟΛΝΤΚΡΕΣΤ

Cupressus macrocarpa 'Goldcrest'
GOLDENCREST
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΚΟΛΝΤΚΡΕΣΤ ΓΛ.18 4 lt 80 - 100 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΚΟΛΝΤΚΡΕΣΤ ΓΛ.22 7 lt 125 - 150 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΚΟΛΝΤΚΡΕΣΤ ΓΛ.26 12 lt 150 - 175 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΚΟΛΝΤΚΡΕΣΤ ΓΛ.28 15lt 175 - 200 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΚΟΛΝΤΚΡΕΣΤ ΓΛ.33 25 lt 200 - 250 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΚΟΛΝΤΚΡΕΣΤ 250-300 30 lt 250 - 300 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΚΟΛΝΤΚΡΕΣΤ 300-350 35 lt 300 - 350 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΚΟΛΝΤΚΡΕΣΤ 350-400 50 lt 350 - 400 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΚΟΛΝΤΚΡΕΣΤ 400-450 90 lt 400 - 450 cm