ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΛΑΥΚΟ ΑΡΙΖΟΝΙΚΑ

Cupressus arizonica 'Fastigiata'
CUPRESSUS_ARIZONICA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΛΑΥΚΟ ΑΡΙΖΟΝΙΚΑ ΓΛ.18 4 lt 80 - 100 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΛΑΥΚΟ ΑΡΙΖΟΝΙΚΑ ΓΛ.26 12 lt 125 - 150 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΛΑΥΚΟ ΑΡΙΖΟΝΙΚΑ 150-175 12 lt 150 - 175 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΛΑΥΚΟ ΑΡΙΖΟΝΙΚΑ 175-200 15 lt 175 - 200 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΛΑΥΚΟ ΑΡΙΖΟΝΙΚΑ200-250 25 lt 200 - 250 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΛΑΥΚΟ ΑΡΙΖΟΝΙΚΑ 250-300 25 lt 250 - 300 cm