ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ

Cupressus sempervirens var. pyramidalis
cupressus-sempervirens-pyramidalis
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ ΓΛ.18 4 lt 80 - 100 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ ΓΛ.24 9 lt 100 - 125 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ ΓΛ.26 12 lt 125 - 150 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ ΓΛ.26 12 lt 150 - 175 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ 175-200 15 lt 175 - 200 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ 200-250 30 lt 200 - 250 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ 250-300 30 lt 250 - 300 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ 300-350 50 lt 300 - 350 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ 350-400 50 lt 350 - 400 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ 400-450 70 lt 400 - 450 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ 450-500 130 lt 450 - 500 cm