ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΠΛΑΓΙΟΚΛΑΔΟ

Cupressus sempervirens var. horizontalis
Cupressus-Sempervirens-Horizontalis
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΠΛΑΓΙΟΚΛΑΔΟ ΓΛ. 24 9 lt 150 - 200 cm
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΠΛΑΓΙΟΚΛΑΔΟ 300-400 30 lt 300 - 400 cm