ΛΕΥΛΑΝΤΙ

Cupressocyparis x Leylandii
LEYLANDII
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΛΕΥΛΑΝΤΙ ΓΛ.18 4lt 80 - 100 cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ ΓΛ.22 7 lt 100 - 125 cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ ΓΛ.26 12 lt 125 - 150 cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ ΓΛ.26 12 lt 150 - 175 cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ ΓΛ.28 15 lt 175 - 200 cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ ΓΛ.33 -lt 200 - 250 cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ 250-300 30 lt 250 - 300 cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ 300-350 35 lt 300 - 350 cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ 350-400 50 lt 350 - 400 cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ 400-450 70 lt 400 - 450cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ 450-500 90 lt 450 - 500 cm
ΛΕΥΛΑΝΤΙ ΓΛ.3 130 lt 500 - 550 cm