ΤΟΥΓΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤΑ ΑΟΥΡΕΑ ΝΑΝΑ

Thuja orientalis compacta aurea nana
THUYA_COMPACTA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΤΟΥΓΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤΑ ΑΟΥΡΕΑ ΝΑΝΑ ΓΛ.18 4 lt 15 - 20 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤΑ ΑΟΥΡΕΑ ΝΑΝΑ ΓΛ.20 5 lt 20 - 30 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤΑ ΑΟΥΡΕΑ ΝΑΝΑ ΓΛ.24 9 lt 30 - 40 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤΑ ΑΟΥΡΕΑ ΝΑΝΑ ΓΛ.30 18 lt 40 - 50 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤΑ ΑΟΥΡΕΑ ΝΑΝΑ 60-80 30 lt 50 -60 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΚΟΜΠΑΚΤΑ ΑΟΥΡΕΑ ΝΑΝΑ 80-100 50 lt 60 - 80 cm