ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΝΤΑΛΙΣ ΑΟΥΡΕΑ

Thuja orientais pyramidalis aurea
THUYA_PYRMIDALIS_AUREA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΝΤΑΛΙΣ ΑΟΥΡΕΑ ΓΛ.18 4 lt 40 - 60 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΝΤΑΛΙΣ ΑΟΥΡΕΑ ΓΛ.20 5 lt 60 - 80 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΝΤΑΛΙΣ ΑΟΥΡΕΑ ΓΛ.24 9 lt 80 - 100 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΝΤΑΛΙΣ ΑΟΥΡΕΑ ΓΛ.30 18 lt 100 - 125 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΝΤΑΛΙΣ ΑΟΥΡΕΑ 125-150 18 lt 125 - 150 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΝΤΑΛΙΣ ΑΟΥΡΕΑ 150-175 30 lt 150 - 175 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΝΤΑΛΙΣ ΑΟΥΡΕΑ 175-200 35 lt 175 - 200 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΝΤΑΛΙΣ ΑΟΥΡΕΑ 200-250 50 lt 200 - 250 cm
ΤΟΥΓΙΑ ΠΥΡΑΜΙΝΤΑΛΙΣ ΑΟΥΡΕΑ 250-300 70 lt 250 - 300 cm