ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΙΝΗ

Pittosporum tobira
pittosporum_tobira
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΛ.16 3-lt 40-60cm
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΛ.20 5lt 60-80cm
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΛ.24 9lt 80-100cm
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΛ.30 18lt 100-125cm
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΛ.45 30lt 150-175cm
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΛ.24 1/2F 9lt 30-40*cm