ΑΜΠΕΛΙΑ ΠΡΟΣΤΡΑΤΑ

Abelia x grandiflora 'Prostrata'
Abelia-X-grandiflora-Prostrata
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΑΜΠΕΛΙΑ ΠΡΟΣΤΡΑΤΑ ΓΛ.16 3lt 10-20cm
ΑΜΠΕΛΙΑ ΠΡΟΣΤΡΑΤΑ ΓΛ.24b 7lt 30-50cm