ΑΜΠΕΛΙΑ ΛΕΥΚΗ

Abelia x grandiflora
abelia_x_grandiflora
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΑΜΠΕΛΙΑ ΓΛ.16 3lt 30-40cm
ΑΜΠΕΛΙΑ ΓΛ.24b 7lt 40-60cm
ΑΜΠΕΛΙΑ ΓΛ.30 18lt 60-80cm
ΑΜΠΕΛΙΑ 100-125 30lt 100-125cm
ΑΜΠΕΛΙΑ 125-150 30lt 125-150cm
ΑΜΠΕΛΙΑ 150-175 35lt 150-175cm