ΑΜΠΕΛΙΑ ΠΑΝΑΣΣΕ

Abelia x grandiflora 'Variegata'
Abelia_Kaleidoscope_VARIEGATA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΑΜΠΕΛΙΑ ΠΑΝΑΣΣΕ ΓΛ.24b 7lt 30-40cm