ΒΕΣΤΡΙΤΣΙΑ ΛΕΥΚΗ

Westringia fruticosa
Westringia_fruticosa
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΕΣΤΡΙΤΣΙΑ ΓΛ.16 3lt 20-30cm
ΒΕΣΤΡΙΤΣΙΑ ΓΛ.24b 7lt 40-60cm
ΒΕΣΤΡΙΤΣΙΑ ΓΛ.30 18lt 60-80cm
ΒΕΣΤΡΙΤΣΙΑ ΓΛ.45 35lt 80-100cm
ΒΕΣΤΡΙΤΣΙΑ ΓΛ.45 35lt 100-125cm