Φυλλοβόλοι Θάμνοι

Tamarix sp.
Tamarix_gallica01
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΑΛΜΥΡΙΚΙ ΓΛ.24 9lt 60-80cm
ΑΛΜΥΡΙΚΙ ΓΛ.30 18lt 100-120cm
ΑΛΜΥΡΙΚΙ ΓΛ.45 35lt 150-175cm
Punica granatum 'Flore Pleno'
punica_granatum_Flore_Pleno
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΑΝΘΟΡΟΔΙΑ ΓΛ.16 3lt 30-40cm
ΑΝΘΟΡΟΔΙΑ ΓΛ.24 9lt 60-80cm
ΑΝΘΟΡΟΔΙΑ ΓΛ.30 18lt 80-100cm
ΑΝΘΟΡΟΔΙΑ ΓΛ.45 30lt 150-175cm
ΑΝΘΟΡΟΔΙΑ ΓΛ.24 1/2F 9lt 25-30*cm
ΑΝΘΟΡΟΔΙΑ ΓΛ.30 1/2F 18lt 30-40*cm
Berberis thunbergii  'Atropurpurea'
berberis_thunberguii_atropurpurea
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ ΓΛ.16 3lt 30-40cm
ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ ΓΛ.24 9lt 40-60cm
ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ ΓΛ.30 18lt 60-80cm
ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ ΓΛ.45 30lt 100-125cm
ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ ΓΛ.45 30lt 125-150cm
Berberis thunberghii 'Atropurpurea Nana'
berberis_tunbergii_atropurpurea_nana
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ NANA ΓΛ.16 3lt 10-20cm
ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ NANA ΓΛ.24b 7lt 20-30cm
Viburnum opulus
viburnum_opulus
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΧΙΟΝΟΣΦΑΙΡΟ ΓΛ.24 9lt 40-60cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΧΙΟΝΟΣΦΑΙΡΟ ΓΛ.30 18lt 60-80cm
Deutzia corymbosa
deutzia_crymbosa
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΔΕΥΤΣΙΑ ΓΛ.16 3lt 30-40cm
ΔΕΥΤΣΙΑ ΓΛ.24 9lt 60-80cm
ΔΕΥΤΣΙΑ ΓΛ.30 18lt 80-100cm
Hibiscus syriacus
hibiscus_syriacus
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΙΒΙΣΚΟΣ ΣΥΡΙΑΚΟΣ ΓΛ.16 3lt 30-40cm
ΙΒΙΣΚΟΣ ΣΥΡΙΑΚΟΣ ΓΛ.24 9lt 60-80cm
ΙΒΙΣΚΟΣ ΣΥΡΙΑΚΟΣ ΓΛ.30 18lt 80-100cm
ΙΒΙΣΚΟΣ ΣΥΡΙΑΚΟΣ ΓΛ.45 35lt 125-150cm
Cercis siliquastrum
Cercis_siliquastrum
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ  ΓΛ.24 9lt 60-80cm
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΓΛ.30 18lt 80-100cm
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΓΛ.45 30lt 125-150cm
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΓΛ.45 35lt 150-175cm
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΓΛ.45 35lt 175-200cm
Cotoneaster horizontalis
cotoneaster_horizontalis
Είδος Όγκος φυτ/χείου Πλάτος
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΚΛΑΔΟ ΓΛ.16 3lt 20-30 cm
ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΚΛΑΔΟ ΓΛ.24b 9lt 40-60 cm
Lagerstroemia indica
lagestroemia_indica
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ ΓΛ.16 3lt 30-40cm
ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ ΓΛ.24 9lt 60-80cm
ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ ΓΛ.30 18lt 80-100cm
ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ ΓΛ.45 30lt 150-175cm
ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ ΓΛ.45 35lt 175-200cm
ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ ΓΛ.50 50lt 200-250cm
ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ ΓΛ.24 1/2F 9lt 30-40*cm
ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ ΓΛ.30 1/2F 18lt 40-50*cm
Σελίδα 1 από 2