Myrtus communis 'Variegata'
Myrtus_communis_variegata
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΜΥΡΤΙΑ ΠΑΝΑΣΣΕ ΓΛ.16 3 lt 30 - 40 cm
ΜΥΡΤΙΑ ΠΑΝΑΣΣΕ ΓΛ.24 9 lt 40 - 60 cm
ΜΥΡΤΙΑ ΠΑΝΑΣΣΕ ΓΛ.30 18 lt 60 - 80 cm
ΜΥΡΤΙΑ ΠΑΝΑΣΣΕ ΓΛ.50 30 lt 125 -150cm
Myrtus communis 'Tarentina'
myrthus_communis_tarentina
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΜΥΡΤΙΑ ΤΑΡΕΝΤΙΝΑ ΓΛ.16 3 lt 30 - 40 cm
ΜΥΡΤΙΑ ΤΑΡΕΝΤΙΝΑ ΓΛ.24 9 lt 40 - 60 cm
ΜΥΡΤΙΑ ΤΑΡΕΝΤΙΝΑ ΓΛ.30 18 lt 60 - 80 cm
ΜΥΡΤΙΑ ΤΑΡΕΝΤΙΝΑ ΓΛ.45 30 lt 125 - 150 cm
ΜΥΡΤΙΑ ΤΑΡΕΝΤΙΝΑ ΓΛ.45 30 lt 150 - 175 cm
Nandina domestica
nandina_domestica
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΝΑΝΤΙΝΑ  ΓΛ.16 3lt 20-30cm
ΝΑΝΤΙΝΑ  ΓΛ.20 5lt 30-40cm
ΝΑΝΤΙΝΑ  ΓΛ.24 9lt 40-60cm
ΝΑΝΤΙΝΑ  ΓΛ.26 12lt 60-80cm
ΝΑΝΤΙΝΑ  ΓΛ.30 18lt 80-100cm
ΝΑΝΤΙΝΑ  ΓΛ.45 35lt 100-125cm
ΝΑΝΤΙΝΑ  ΓΛ.45 35lt 125-150cm
Nandina domestica 'Fire Power'
nandina_domestica_fire_power
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΝΑΝΤΙΝΑ ΝΑΝΑ ΓΛ.24 9lt 40-60cm
ΝΑΝΤΙΝΑ ΝΑΝΑ ΓΛ.30 18lt 60-80cm
Cestrum nocturnum
Cestrum_nocturnum
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΟ ΓΛ.17 2.5 lt 30 - 40 cm
ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΟ ΓΛ.24 9 lt 60 - 80 cm
ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΟ ΓΛ.24 1/2F 9lt 30 - 35 cm
Osmanthus sp.
Osmanthus_fragrans
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΟΣΜΑΝΘΟΣ ΓΛ.30 18lt 80-100cm
ΟΣΜΑΝΘΟΣ ΓΛ.45 35lt 100-125cm
ΟΣΜΑΝΘΟΣ 125-150 35lt 125-150cm
ΟΣΜΑΝΘΟΣ 150-175 35lt 150-175cm
Syringa vulgaris
syringa_vulgaris
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΓΛ.24 9lt 40-60cm
ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΓΛ.30 18lt 80-100cm
Nerium oleander
nerium_oleander
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ ΓΛ.16 3lt 30-40cm
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ ΓΛ.20 5lt 40-60cm
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ ΓΛ.24 9lt 60-80cm
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ ΓΛ.30 18lt 80-120cm
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ ΓΛ.40 30lt 125-150cm
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ ΓΛ.40 30lt 150-175cm
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ ΓΛ.45 35lt 175-200cm
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ ΓΛ.50 50lt 200-250cm
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ ΓΛ.55 70lt 250-300cm
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ ΓΛ.24 1/2F 9lt 30-40*cm
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ ΓΛ.30 1/2F 18lt 40-50*cm
Duranta plumieri
Duranta-erecta
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΠΛΟΥΜΕΡΙΑ  ΓΛ.17 2.5lt 30-40cm
ΠΛΟΥΜΕΡΙΑ  ΓΛ.24 9lt 40-60cm
Plumbago auriculata
plumbago_capensis
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΠΛΟΥΜΠΑΓΚΟ ΓΛ.17 2.5lt 30-40cm
ΠΛΟΥΜΠΑΓΚΟ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΓΛ.22 7lt 60-80cm
ΠΛΟΥΜΠΑΓΚΟ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΓΛ.30 18lt 150+cm
Σελίδα 7 από 10