Pelargonium peltatum
Pelargonium-Peltatum-Ruby
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑ ΓΛ.17 2.5lt 10-20cm
Quercus sp.
QUERCUS_SP
Είδος Όγκος φυτ/χείου Περ.Κορμού Ύψος
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΓΛ.24 9 lt 4 -6 cm 1.75-2m
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΓΛ.30 18 lt 6 - 8 cm 2-2.5m
Verbena canadensis
VERBENA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΕΡΒΕΝΑ ΕΡΠΟΥΣΑ ΓΛ.10.5 1 lt 5cm
Berberis thunbergii  'Atropurpurea'
berberis_thunberguii_atropurpurea
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ ΓΛ.16 3lt 30-40cm
ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ ΓΛ.24 9lt 40-60cm
ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ ΓΛ.30 18lt 60-80cm
ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ ΓΛ.45 30lt 100-125cm
ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ ΓΛ.45 30lt 125-150cm
Berberis thunberghii 'Atropurpurea Nana'
berberis_tunbergii_atropurpurea_nana
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ NANA ΓΛ.16 3lt 10-20cm
ΒΕΡΒΕΡΙΔΑ NANA ΓΛ.24b 7lt 20-30cm
Hebe sp.
hebe-speciosa
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΓΛ.17b 2lt 10-20cm
ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΓΛ.22b 5lt 20-30cm
Hebe x franciscana 'Variegata'
Variegated_Hebe
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΠΑΝΑΣΣΕ ΓΛ.17b 2 lt 10 - 20 cm
ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΠΑΝΑΣΣΕ ΓΛ.22b 5 lt 20 - 30 cm
Westringia fruticosa
Westringia_fruticosa
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΕΣΤΡΙΤΣΙΑ ΓΛ.16 3lt 20-30cm
ΒΕΣΤΡΙΤΣΙΑ ΓΛ.24b 7lt 40-60cm
ΒΕΣΤΡΙΤΣΙΑ ΓΛ.30 18lt 60-80cm
ΒΕΣΤΡΙΤΣΙΑ ΓΛ.45 35lt 80-100cm
ΒΕΣΤΡΙΤΣΙΑ ΓΛ.45 35lt 100-125cm
Westringia fruticosa 'Wynyabbie Gem'
Westringia_fruticosa_Jervis_Gem
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΕΣΤΡΙΤΣΙΑ ΜΩΒ ΓΛ.16 3lt 30-40cm
ΒΕΣΤΡΙΤΣΙΑ ΜΩΒ ΓΛ.24 9lt 40-60cm
ΒΕΣΤΡΙΤΣΙΑ ΜΩΒ ΓΛ.30 18lt 60-80cm
Viburnum tinus
VIBURNUM_TINUS
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΙΒΟΥΡΝΟ TINUS ΓΛ.16 3lt 30-40cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ TINUS ΓΛ.20 5lt 40-60cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ TINUS ΓΛ.24 9lt 60-80cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ TINUS ΓΛ.30 18lt 80-100cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ TINUS ΓΛ.40 30lt 100-125cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ TINUS ΓΛ.45 35lt 125-150cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ TINUS ΓΛ.45 35lt 150-175cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ TINUS ΓΛ.45 35lt 50-70cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ TINUS ΓΛ.50 50lt 175-200cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ TINUS ΓΛ.50 50lt 200-250cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ TINUS ΓΛ.24 1/2F 9lt 30-40*cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ TINUS ΓΛ.30 1/2F 18lt 40-50*cm
Σελίδα 5 από 29