Viburnum tinus 'Eve Price'
viburnum_TINUS_EVE_PRICE
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΓΛ.16 3lt 20-40cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΓΛ.24 9lt 40-60cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΓΛ.30 18lt 60-80cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΓΛ.45 35lt 100-125cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΓΛ.50 35lt 125-150cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΓΛ.24 1/2F 9lt 25-30*cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΓΛ.30 1/2F 18lt 30-40*cm
Viburnum odoratissimum
VIBURNUM_ODORATISSIMUM
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΕΥΟΣΜΟ ΓΛ.24 9lt 60-80cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΕΥΟΣΜΟ ΓΛ.30 18lt 80-100cm
Viburnum tinus 'Lucidum'
VIBURNUM_LUCIDUM
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΛΟΥΣΙΝΤΟΥΜ ΓΛ.16 3lt 30-40cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΛΟΥΣΙΝΤΟΥΜ ΓΛ.20 5lt 40-60cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΛΟΥΣΙΝΤΟΥΜ ΓΛ.24 9lt 60-80cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΛΟΥΣΙΝΤΟΥΜ ΓΛ.30 18lt 80-120cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΛΟΥΣΙΝΤΟΥΜ ΓΛ.45 35lt 150-175cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΛΟΥΣΙΝΤΟΥΜ ΓΛ.45 35lt 175-200cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΛΟΥΣΙΝΤΟΥΜ ΓΛ.50 50lt 200-250cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΛΟΥΣΙΝΤΟΥΜ ΓΛ.50 50lt 250-300cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΛΟΥΣΙΝΤΟΥΜ ΓΛ.24 1/2F 9lt 30-40*cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΛΟΥΣΙΝΤΟΥΜ ΓΛ.30 1/2F 18lt 40-50*cm
Viburnum opulus
viburnum_opulus
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΧΙΟΝΟΣΦΑΙΡΟ ΓΛ.24 9lt 40-60cm
ΒΙΒΟΥΡΝΟ ΧΙΟΝΟΣΦΑΙΡΟ ΓΛ.30 18lt 60-80cm
Vinca minor
vinca-major
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΙΓΚΑ ΕΡΠΟΥΣΑ ΓΛ.14 1,5 lt 20-30 cm
Bignonia capensis
BIGNONIA_CAPENSIS
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΙΓΝΟΝΙΑ ΚΑΠΕΝΣΙΣ ΓΛ.17 2.5 lt 80 - 100 cm
ΒΙΓΝΟΝΙΑ ΚΑΠΕΝΣΙΣ ΓΛ.24 9 lt 180 - 200 cm
Bignonia grandiflora
BIGNONIA_GRANDIFLORA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΙΓΝΟΝΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ ΓΛ.16 3 lt 100 - 150 cm
ΒΙΓΝΟΝΙΑ ΜΕΓΑΝΘΗΣ ΓΛ.24 9 lt 150 - 200 cm
Pandorea jasminoides
6316
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΙΓΝΟΝΙΑ ΣΕΜΠΕΡΦΛΩΡΕΝΣ ΓΛ.17 2.5lt 80-100cm
ΒΙΓΝΟΝΙΑ ΣΕΜΠΕΡΦΛΩΡΕΝΣ ΓΛ.22 7lt 180-200cm
Pandorea jasminoides 'Variegata'
_imagenes_Pandorea_Jasminoides_de_flor_rosada
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΙΓΝΟΝΙΑ ΣΕΜΠΕΡΦΛΩΡΕΝΣ ΠΑΝΑΣΣΕ ΓΛ.17 2.5lt 80-100cm
ΒΙΓΝΟΝΙΑ ΣΕΜΠΕΡΦΛΩΡΕΝΣ ΠΑΝΑΣΣΕ ΓΛ.22 7lt 180-200cm
Bougainvillea sp.
BOUGANVILLEA
Είδος Όγκος φυτ/χείου Ύψος
ΒΟΥΚΑΜΒΙΛΙΑ ΓΛ.17 2.5 lt 80 - 100 cm
ΒΟΥΚΑΜΒΙΛΙΑ ΓΛ.24 9 lt 180 - 200 cm
ΒΟΥΚΑΜΒΙΛΙΑ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΓΛ.45 30lt 250 - 300 cm
ΒΟΥΚΑΜΒΙΛΙΑ ΠΥΡΑΜΙΔΑ 400cm 70 lt 400 - 500 cm
Σελίδα 6 από 29